วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) จัดนิทรรศการสัญจรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเงินตราและเหรียญกษาปณ์ไทย ณ โรงเรียนวิเชียรชม ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) จัดนิทรรศการสัญจรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเงินตราและเหรียญกษาปณ์ไทย ณ โรงเรียนวิเชียรชม ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
24/11/2566 / 3 / สร้างโดย วิยะดา เกตสุริยงด์

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) จัดนิทรรศการสัญจร ณ โรงเรียนวิเชียรชม ต. บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย เงินตราภาคใต้ และโรงกษาปณ์ไทย พร้อมกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถามรับของที่ระลึก

 

 

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) จัดนิทรรศการสัญจรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเงินตราและเหรียญกษาปณ์ไทย ณ โรงเรียนวิเชียรชม ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) จัดนิทรรศการสัญจรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเงินตราและเหรียญกษาปณ์ไทย ณ โรงเรียนวิเชียรชม ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) จัดนิทรรศการสัญจรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเงินตราและเหรียญกษาปณ์ไทย ณ โรงเรียนวิเชียรชม ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) จัดนิทรรศการสัญจรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเงินตราและเหรียญกษาปณ์ไทย ณ โรงเรียนวิเชียรชม ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) จัดนิทรรศการสัญจรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเงินตราและเหรียญกษาปณ์ไทย ณ โรงเรียนวิเชียรชม ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) จัดนิทรรศการสัญจรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเงินตราและเหรียญกษาปณ์ไทย ณ โรงเรียนวิเชียรชม ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) จัดนิทรรศการสัญจรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเงินตราและเหรียญกษาปณ์ไทย ณ โรงเรียนวิเชียรชม ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) จัดนิทรรศการสัญจรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเงินตราและเหรียญกษาปณ์ไทย ณ โรงเรียนวิเชียรชม ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) จัดนิทรรศการสัญจรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเงินตราและเหรียญกษาปณ์ไทย ณ โรงเรียนวิเชียรชม ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่วนจัดแสดง ๔ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) จัดนิทรรศการสัญจรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเงินตราและเหรียญกษาปณ์ไทย ณ โรงเรียนวิเชียรชม ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา