เกี่ยวกับเรา เส้นขีด
พิพิธภัณฑ์ที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์เงินตรา เหรียญกษาปณ์ของภูมิภาค แหล่งเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนในส่วนภูมิภาค ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ ....
ข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาทำการ เส้นขีด
วันทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์
หยุด วันเสาร์-วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาทำการ
08.30-16.30
รอบเข้าชม
รอบละ 45 นาที
รอบสุดท้ายเวลา . น.
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานที่ตั้ง ขีดเส้น
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา
สมัครเพื่อรับข่าวสารจากเราก่อนใคร

ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย

ปฏิทินกิจกรรม line
พิพิธภัณฑ์ในเครือ line
พิพิธภัณฑ์เหรียญ
พิพิธบางลำพู
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่