นครศรีธรรมราช จากศูนย์กลางการค้าบนคาบสมุทรสู่เมืองในปกครองของอยุธยา
นครศรีธรรมราช จากศูนย์กลางการค้าบนคาบสมุทรสู่เมืองในปกครองของอยุธยา
2/5/2561 / 100 / สร้างโดย Web Admin

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
เงินตราภาคใต้ การค้า และผู้คนบนแผ่นดินคาบสมุทร
24/7/2561 / 220
ดินแดนภาคใต้ของไทยมีลักษณะเป็นคาบสมุทรที่ถูกขนาบด้วยมหาสมุทรทั้ง ๒ ด..
อาณาจักรศรีวิชัย ดินแดนแห่งการค้าทางทะเล
3/5/2561 / 150
อาณาจักรศรีวิชัย ดินแดนแห่งการค้าทางทะเล
การค้าของรัฐภาคใต้กับอาณานิคมตะวันตก
1/5/2561 / 186
การค้าของรัฐภาคใต้กับอาณานิคมตะวันตก