เกมจับคู่เงินตราภาคใต้กับพ่อค้าต่างชาติในแต่ละยุคสมัย
เกมจับคู่เงินตราภาคใต้กับพ่อค้าต่างชาติในแต่ละยุคสมัย
30/4/2561 / 185 / สร้างโดย Web Admin

เกมจับคู่เงินตราภาคใต้กับพ่อค้าต่างชาติในแต่ละยุคสมัยให้ถูกต้อง ผู้เล่นสามารถแข่งขันกันได้ไม่เกินครั้งละ ๓ คน โดยจะมีเงินตราภาคใต้ปรากฏ แล้วให้ผู้เล่นเลือกพ่อค้าต่างชาติในแต่ละยุคที่เป็นเจ้าของเงินตรานั้นให้ถูกต้อง ผู้ที่เลือกได้ถูกต้องก่อนเป็นอันดับแรกจะได้คะแนน มีทั้งหมด ๑๐ ข้อ สรุปผลผู้ที่ชนะในแต่ละเกม


หรือ เกมจับคู่สถานที่สำคัญกับเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัด
เกมจับคู่ภาพสถานที่สำคัญของจังหวัดซึ่งปรากฏบนเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดกับภาพเหรียญให้ถูกต้อง ผู้เล่นสามารถแข่งขันกันได้ไม่เกินครั้งละ ๓ คน โดยจะมีภาพของเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดปรากฏขึ้น แล้วให้ผู้เล่นเลือกภาพสถานที่จริงที่เปนต้นแบบของเหรียญนั้นให้ถูกต้อง ผู้ที่เลือกได้ถูกต้องก่อนเป็นอันดับแรกจะได้คะแนน มีทั้งหมด ๑๐ ข้อ สรุปผลผู้ที่ชนะในแต่ละเกม โดยแต่ละเกมจะสุ่มเลือกเหรียญประจำจังหวัดภาคใต้ที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๔ เหรียญ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
เงินตราภาคใต้ การค้า และผู้คนบนแผ่นดินคาบสมุทร
24/7/2561 / 418
ดินแดนภาคใต้ของไทยมีลักษณะเป็นคาบสมุทรที่ถูกขนาบด้วยมหาสมุทรทั้ง ๒ ด..
อาณาจักรศรีวิชัย ดินแดนแห่งการค้าทางทะเล
3/5/2561 / 300
อาณาจักรศรีวิชัย ดินแดนแห่งการค้าทางทะเล
นครศรีธรรมราช จากศูนย์กลางการค้าบนคาบสมุทรสู่เมืองในปกครองของอยุธยา
2/5/2561 / 184
นครศรีธรรมราช จากศูนย์กลางการค้าบนคาบสมุทรสู่เมืองในปกครองของอยุธยา